Een sociaal economische foto van Limburg anno 2018

De inhaalbeweging die onze provincie de voorbije jaren gemaakt heeft is fraai, maar tegelijk hebben we nog een hele weg te gaan om Vlaanderen bij te benen, om te kunnen wedijveren met de meest competitieve regio’s in Europa. Heel wat pijnpunten blijven aanwezig. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling hinken achterop, en de aanwezigheid van kenniscentra is beperkt. De provincie telt ook nog steeds het laagste aantal jobs in verhouding tot de bevolking op arbeidsleeftijd. Andere uitdagingen zijn de verschillende snelheid waaraan de Limburgse regio’s erop vooruit gaan (het Maasland hinkt nog op heel wat vlakken achterop) of het aanpakken van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Deze dreigt immers meer en meer een rem te worden op de productiecapaciteit van ondernemingen en de economische groei.

Op demografisch vlak staan we in Limburg voor grote uitdagingen. Uit de demografische vooruitzichten voor de periode tot 2035 wordt in onze provincie een minder sterke bevolkingsgroei verwacht dan in Vlaanderen en een spectaculaire groei van het aantal ouderen. Naast deze sterke vergrijzing zal ook de tendens van ontgroening van de bevolking zich verderzetten. Het jonge noorden en het oude zuiden zijn definitief verleden tijd in onze provincie.

Minder sterke bevolkingsgroei
De Limburgse bevolking zal tussen 2017 en 2035 groeien van 867 413 tot 917 087 inwoners. Dat is een van 5,7 %. Enkel de West-Vlaamse bevolking zal iets minder sterk groeien, de andere provincies groeien sterker.
Volgens de prognosecijfers zal de totale bevolking tussen 2017 en 2035 het sterkst toenemen in Beringen (12,7 %), gevolgd door Nieuwerkerken (11,4%), Overpelt (10,7 %), Bree (10,5 %), Tessenderlo (10,1 %), Heusden-Zolder(9,6%), Ham (9,5 %), As (8,9 %), Hasselt (8,5 %), Herk-de-Stad (8,4%) en Borgloon (8,2 %). Opvallend is dat van de tien Limburgse gemeenten met meer dan 30 000 inwoners in 2017 er slechts drie in dit lijstje van sterkst groeiende gemeenten voorkomen: Hasselt, Beringen en Heusden-Zolder.

Vergrijzing
Het meest markant is echter de verwachting dat het aantal ouderen spectaculair zal groeien de komende jaren. In Limburg wordt een toename van het aantal 65-plussers verwacht met maar liefst 48,4% en van het aantal 75-plussers met maar liefst 65,6%. Ook in Vlaanderen zouden beide groepen sterk toenemen (met 38,7 % en 49,1 %), maar wel beduidend minder sterk dan in Limburg.
Deze sterke vergrijzingsgolf in Limburg vertaalt zich ook in een forse daling van de doorstromingscoëfficiënt (jong/oudratio). In 2008 telde Limburg ongeveer evenveel 15- tot 24-jarigen dan 55- tot 64-jarigen. Tien jaar later, begin 2018 zijn er nog maar 73 jongeren per honderd 55- tot 64-jarigen (tegenover 82 in Vlaanderen). Tegen 2022 zou dit in Limburg nog verder dalen tot 69. Er sluipt achter deze snelle demografische wissel dus een sterke bedreiging voor de Limburgse economie en arbeidsmarkt. Het aantal ouderen dat de arbeidsmarkt de komende jaren zal verlaten wordt met name steeds groter in verhouding tot het aantal jongeren dat zal intreden op de arbeidsmarkt.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven