Een sociaal economische foto van Limburg anno 2018

De inhaalbeweging die onze provincie de voorbije jaren gemaakt heeft is fraai, maar tegelijk hebben we nog een hele weg te gaan om Vlaanderen bij te benen, om te kunnen wedijveren met de meest competitieve regio’s in Europa. Heel wat pijnpunten blijven aanwezig. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling hinken achterop, en de aanwezigheid van kenniscentra is beperkt. De provincie telt ook nog steeds het laagste aantal jobs in verhouding tot de bevolking op arbeidsleeftijd. Andere uitdagingen zijn de verschillende snelheid waaraan de Limburgse regio’s erop vooruit gaan (het Maasland hinkt nog op heel wat vlakken achterop) of het aanpakken van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Deze dreigt immers meer en meer een rem te worden op de productiecapaciteit van ondernemingen en de economische groei.

Limburgse arbeidsmarktcijfers

Werkzaamheidsgraad
De werkzaamheidsgraad ging er de voorbije jaren licht op vooruit: in 2008 was 69,1% van alle Limburgers tussen 20 en 64 jaar aan het werk, in 2016 was dit 70,2% (+1,1 ppt). Limburg kent daarmee nog steeds de laagste werkzaamheidsgraad van Vlaanderen, maar kent wel de op één na hoogste groei.
Noord- en Zuid-Limburg kennen het hoogste aandeel werkenden (respectievelijk 72,8% en 72,7%). Noord-Limburg heeft deze positie te danken aan een mooie toename van de werkzaamheid tussen 2008 en 2016 (+2,3 ppt). Het Maasland en Midden-Limburg gingen nauwelijks of niet vooruit. Zij blijven steken op een werkzaamheidsgraad van respectievelijk 66,0% en 68,3%.

Werkloosheidsgraad
De werkloosheidsgraad lag in 2017 op 7,1%. In 2015 was dit nog 8,5%. Met een dergelijke werkloosheidskrimp (−1,4 ppt) realiseert Limburg een duidelijke inhaalbeweging en evolueren we naar een werkloosheidsniveau vergelijkbaar met Vlaanderen (7,0%). Actuele cijfers van de VDAB bevestigen deze dalende trend.
Van de Limburgse streken is anno 2018 in Noord-Limburg maar 5,4% van de beroepsbevolking werkloos. In het Maasland en Midden-Limburg gaat het telkens over 8,4%. Wel zijn beide regio’s
bezig aan een inhaalbeweging en daalde de werkloosheid er in 2018 sterker dan elders in de provincie.

Krapte op de Limburgse arbeidsmarkt
Sinds een drietal jaren steeg het aantal vacatures fors. In 2015 steeg het aantal met 16,1% op jaarbasis en in 2016 werd nog eens een derde meer vacatures geteld (+33,5%). In 2017 viel de groei iets terug (+17,8%). Met deze cijfers trok de Limburgse vacaturemarkt verhoudingsgewijs heel wat sterker aan dan in Vlaanderen. Dit leidde ook tot een sterke toename van het aantal openstaande vacatures. Keerzijde: steeds meer openstaande vacatures in combinatie met een sterk dalend aantal Limburgse werkzoekenden leiden tot een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De krapte uit zich het meest in Midden-Limburg (5,9 werkzoekenden per openstaande vacature in 2017) en West-Limburg (6,4). In het Maasland is de arbeidsmarkt duidelijk meer ‘ontspannen’ met 18,6 werkzoekenden per openstaande vacature.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven