Gerust leven

Een belangrijk onderdeel van levenskwaliteit is het vinden van geborgenheid. Een veilige leefomgeving waarin men rustig kan leven, wonen en werken speelt daarbij een belangrijke rol. Ook willen we inzetten op sterke steden en leefbare dorpen waarin open ruimte ‘open’ kan blijven.

Limburg is nodig!

Voor CD&V is het duidelijk: Limburg is nodig, de provincie Limburg is nodig! Het verleden heeft aangetoond dat een sterk Limburg essentieel is voor het opvangen van tegenslagen. Limburg is tevens de krachtenbundeling van vele steden en gemeenten om bovenlokale uitdagingen aan te gaan. Op die manier vormt Limburg ook een sterke en essentiële tegenbeweging voor de ontwikkelingen in de Vlaamse ruit. Enkel een sterk Limburg kan optimaal profiteren van de ligging in Vlaanderen als poort naar Duitsland en Nederland en met een sterke as met Leuven én de internationale centrale ligging in Europa.

›› Provincie als een volwaardig bestuursniveau.
We kiezen resoluut voor een provincie als een volwaardig bestuursniveau tussen het lokale en het Vlaamse niveau. De afstand tussen burgers en het bovengemeentelijk niveau met het gewest en de federale staat is te groot.
›› Grondgebonden bevoegdheden.
We gaan de grondgebonden bevoegdheden zo maximaal en innovatief mogelijk invullen. Dit is een kans om ze heruit te vinden en aan te passen aan de hedendaagse samenleving en uitdagingen.
›› Streekbeleid en de gebiedsgerichte samenwerking.
De provincie is voor ons een volwaardige regisseur van het streekbeleid en de gebiedsgerichte samenwerking zowel bij de invulling van de eigen bevoegdheden als voor de uitvoerende taken van de federale staat en de deelstaat. We ondersteunen en versterken de regiowerking in onze provincie zoals die afgebakend werd in LIRES als nieuwe hefboom voor Limburgse streekontwikkeling.
›› Limburgse burgemeesterparlement.
Om echt werk te kunnen maken van decentralisering en subsidiariteit, is er nood aan ondersteuning van de gemeenten en een gestructureerde vorm van samenwerking van gemeenten. De provincie moet het Limburgse burgemeesterparlement faciliteren en ondersteunen. Een Limburgs platform voor overleg en belangenbehartiging t.o.v. Brussel is cruciaal.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven