Gezond leven

We willen uitgroeien tot een provincie waarin het gezond leven, wonen en werken is. Een schone en groene leefomgeving staat daarbij centraal. Daarom willen we een Beleidsplan Ruimte Limburg uitwerken als hoeksteen voor meer levenskwaliteit. Ook willen we voldoende aandacht besteden aan aangepaste zorg én samenwerking en evolueren naar een low impact regio.

LRM en LSM

Limburg is nodig, maar ook de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en de stichting Limburg Sterk Merk (LSM) zijn van levensbelang voor onze provincie. De definitieve verankering van beide organisaties in Limburg is dan ook een conditio sine qua non voor het behoud van onze welvaart en economische groei. LRM is dé motor en katalysator voor de Limburgse economie en heeft de voorbije jaren mede onder impuls van SALK de vernieuwing van het economische weefsel in Limburg concreet vorm gegeven. Het unieke incubatorennetwerk is hiervan de exponent. Door de verankering van LRM blijft een middelenstroom richting LSM gegarandeerd zodat ook niet-rendementsgebonden maatschappelijke hefboomprojecten in en voor Limburg mogelijk blijven. Het nieuwe protocol tussen de Vlaamse Regering en LRM maakt dit althans mogelijk tot 30/09/2025.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven