Een goed leven voor elke Limburger

Vroeger prijkte op de cover van Het Belang van Limburg de legendarische slogan “Limburger. Wereldburger”. Onze zonen en dochters werden uitgezonden, omdat ze in Limburg te weinig mogelijkheden hadden. Vandaag is het gelukkig anders. Vandaag zijn we in de eerste plaats Limburger, naast wereldburger, omdat Limburg alle troeven heeft om hier gelukkig te wonen, leven én werken.

Met de opeenvolgende Limburgplannen en het recente Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK), waarin we telkens mee de lead namen, hebben we gewerkt aan een nieuwe Limburgse economie die veerkrachtiger en sterker is dan ooit. Nieuwe kansen voor ondernemerschap liggen klaar. Jobcreatie wordt gestimuleerd en vacatures moeten versneld ingevuld worden. Samen maken we van Limburg een provincie die met ambitie de toekomst trotseert en welvaart voor iedereen creëert.

Politiek Vlaanderen dreigt Limburg soms weg te zetten als parking, als dé groene compensatie voor de rest van Vlaanderen. Wij kiezen voor een ander Limburg. Met respect voor ieders identiteit. Van Hamont tot Heers. Van Lanaken tot Lummen. Met respect voor open en groene ruimten, waar onze dorpskernen kansen krijgen om te groeien en te verdichten. Een Limburg waar geïnvesteerd wordt in openbaar vervoer zodat Limburgers een écht alternatief hebben voor de auto. Limburgers verdienen respect en hoeven niet voor ecologische zwartepiet te spelen noch hun eigenheid opzij te zetten.

Limburg kent vele uitdagingen, maar onze toekomst maken we zelf. Nieuwe impulsen voor de Limburgse steden en een vitaal platteland zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving waar mensen zich thuis voelen. Een provincie vol met gelukkige Limburgers.

Limburg bestaat al jaar en dag uit open ruimten en steden op mensenmaat. Het is bij ons gezellig druk en tegelijk rustig. Wij Limburgers zijn oprecht en hartelijk. Het is vanuit dat Limburgse DNA dat we willen vertrekken om de uitdagingen van morgen te overstijgen.

Samen gaan we voor 1 hoger doel: van Limburg in Vlaanderen de beste plaats maken om te wonen, leven én werken. En dit in een uniek Limburgs landschap vol levenskwaliteit.
We presenteren hiervoor een ambitieus levenskwaliteitsplan. Dat begint met een thuis en job voor iedereen. Maar ook met de ambitie om niet alleen de gezondste provincie van allemaal te willen zijn, maar tegelijk ook een ‘low impact’ met de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen. Met buurtgerichte zorg die toegankelijk en bereikbaar is voor iedereen. Met een smeltkroes van culturen die Limburg extra kleur geeft. Met alleen maar buurten waar kinderen zorgeloos kunnen bewegen en de wereld ontdekken. Ons levenskwaliteitsplan moet van Limburg de beste plek op aarde maken!

Levenskwaliteit is een thema dat breder gaat dan het materiële, het omvat een ruime waaier aan zaken die het leven voor elke mens waardevol maken. En hoewel iedere mens hier een andere invulling aan geeft, zijn er toch enkele criteria die voor iedereen terugkomen. Wij onderscheiden hierbij 4 grote thema’s, onze 4 G’s: gezin, gezondheid, geld en geborgenheid. Zij vormen de fundamenten van onze visie op meer levenskwaliteit voor alle Limburgers!


Wouter Beke & Lode Ceyssens

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven