Goed leven

Om onze provincie financieel gezond te houden en ervoor te zorgen dat ze blijft groeien, zetten we in op verschillende aspecten. Zo blijven we investeren in ondernemerschap en bouwen we mee aan carrièremogelijkheden voor (jonge) Limburgers. Daarnaast willen we gaan voor een slimme regio waarin we samen oplossingen creëren en blijven inzetten op vrijetijdstoerisme. Ook de landbouw speelt hierin een belangrijke rol.

De economie van de vrije tijd, hefboom voor meer levenskwaliteit

Jaarlijks fietsen meer dan 2 miljoen mensen over ons uniek fietsroutenetwerk, overnachten meer dan 4 miljoen mensen in het bronsgroen eikenhout en is de toeristische sector goed voor een omzet van meer dan 1 miljard euro. De economie van de vrije tijd is dan ook uitgegroeid tot een speerpunt van de Limburgse economie. Die positieve tendens moeten we de volgende jaren doortrekken. De landschappelijke diversiteit van Limburg en haar gastvrijheid blijven toeristisch gezien de grootste troef. Deze onderscheidende elementen en de streekidentiteit liggen aan de basis van de productontwikkeling en de positionering. In onze provincie liggen unieke kansen voor de ontwikkeling van cross-overs met andere sectoren, zoals land- en tuinbouw en de zorg. Gelet op de toenemende zorgvragen, de behoefte aan ontspanning en het enorme toeristisch potentieel in onze provincie, liggen er grote kansen voor de ontwikkeling van zorgtoerisme. Het gezondheidsbewustzijn zal een steeds belangrijkere rol innemen in het leven van mensen. Hier liggen kansen voor onze vrijetijdseconomie. Ook in de evolutie van de belevings- naar een betekeniseconomie liggen kansen voor Limburg. Al deze tendensen vragen om nieuwe producten, nieuwe positioneringen en een nieuwe bedrijfsaanpak in de vrijetijdseconomie in Limburg.

Acties voor meer levenskwaliteit:

›› Een sterk flankerend beleid op maat van de toeristische ondernemers.
We ontwikkelen een sterk flankerend beleid op maat van de toeristische ondernemers. Het creëren van ruimte voor ondernemerschap, innovatieve projecten, opleidingen, en dialoog met de ondernemers, zijn belangrijke opdrachten om het toerisme in Limburg verder te ontwikkelen. Snel en dynamisch inspelen op nieuwe tendensen is hierbij ook het credo.
›› Bestemmingspromotie voor Limburg.
Bestemmingspromotie voor Limburg blijft een permanente opdracht. Deze moet marktgericht zijn. Focus ligt hier op de markten gelegen op een afstand m.b.t stimuleren van een kortverblijf. Diverse markten naast de Vlaamse als bijvoorbeeld het Duitse NordRheinWestfalen en de Nederlandse markt bieden immers nog heel wat potentie om onze toeristische producten aan te bieden.
›› Één toeristisch Limburg.
We creëren “één toeristisch Limburg”. Het structureel partnerschap met Nederlands Limburg moet verder versterkt worden (de Maasfietsroute, die recent het Eurovélo-label ontving, is een sterk voorbeeld van deze inter-Limburgse potentie).
›› Zorgtoerisme als niche ontwikkelen.
Zorgtoerisme dient als nieuwe niche verder onderzocht en doorontwikkeld.
›› Het toeristische succesverhaal versterken.
We versterken het toeristische succesverhaal door in te zetten op gastvrijheid, ondernemerschap, beleving en unieke product-marktcombinaties.
›› Één toeristisch ecosysteem.
We maken één toeristisch ecosysteem voor de economie van de vrije tijd. Kennis en onderzoek, creatieve productontwikkeling, innovatiestimulering, een performante arbeidsmarktwerking in het toeristische segment, een gefocuste marketing, … Al die elementen zijn cruciaal om de vrijetijdseconomie naar een nog hoger niveau te brengen.
›› Hefboomprojecten met bovenlokale en internationale uitstraling.
Hefboomprojecten met bovenlokale en zelfs internationale uitstraling moeten het aantal toeristen verder doen toenemen, hun terugkeer bevorderen én het toeristische seizoen verlengen. Beleving is daarbij het sleutelwoord. We streven er onder meer naar om de beleving op het fietsroutenetwerk nog te verhogen met een aantal unieke fietsprojecten (zoals fietsen door de bomen, fietsen door de heide en fietsen onder de grond,…)
›› Fietsparadijs verder uitbouwen.
We bouwen ons fietsparadijs verder uit en realiseren nieuwe thematische fietsverbindingen (zoals de Mine Trail, het Kolenspoor en het Fruitspoor,…)
›› Kunst in open ruimten.
In de vijf Limburgse streken stimuleren we kunst in open ruimte ter promotie en versterking van de attractiviteit van de unieke Limburgse landschappen.
›› Toeristisch ondernemerschap versterken.
We versterken het toeristisch ondernemerschap door enerzijds via onderscheidende productontwikkelingen in te spelen op de leisuremarkt en door anderzijds de kaart te trekken van het zakelijke MICE toerisme. Limburg beschikt voor beide markten over eigen troeven die nog beter ontwikkeld en uitgespeeld kunnen worden.
›› Blijven investeren in erfgoed.
Vorig jaar mocht het provinciaal domein Bokrijk 60 kaarsjes uitblazen. Al vanaf het begin van het Openluchtmuseum in 1958 kunnen we spreken van een succesverhaal. Op 60 jaar hebben we maar liefst 18 miljoen bezoekers mogen ontvangen in het Openluchtmuseum. Trots en met respect voor de rijke geschiedenis van Bokrijk blijven we investeren in ons erfgoed.
›› Verdere uitbouw van Z33.
We ondersteunen de verdere uitbouw van Z33 als Vlaamse Kunstinstelling met internationale uitstraling die inzet op experiment, ontwikkeling en innovatie binnen de cluster van vormgeving, beeldende kunsten en architectuur. In deze functie moet Z33 ook een dienstverlenende rol vervullen tov de andere Limburgse kunstenorganisaties.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven