Goed leven

Om onze provincie financieel gezond te houden en ervoor te zorgen dat ze blijft groeien, zetten we in op verschillende aspecten. Zo blijven we investeren in ondernemerschap en bouwen we mee aan carrièremogelijkheden voor (jonge) Limburgers. Daarnaast willen we gaan voor een slimme regio waarin we samen oplossingen creëren en blijven inzetten op vrijetijdstoerisme. Ook de landbouw speelt hierin een belangrijke rol.

Limburg, dé slimste regio

In een slimme regio creëren lokale besturen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en burgerinitiatieven sàmen oplossingen voor stedelijke én landelijke uitdagingen. Dit gaat om het verminderen van files, het creëren van een duurzame distributie van goederen naar en van de binnenstad, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het bevorderen van de gezondheid, het zorgen voor optimaal parkeerbeleid, lokaal veiligheids- en overlastbeleid, het wegwerken van drempels voor kansengroepen enz.
Door de krachten te bundelen in S-LIM wordt Limburg de eerste smart region waar de 42 steden en gemeenten het goede voorbeeld geven door samen te werken.
Steden en gemeenten worden in de toekomst alleen nog maar ‘slimmer’. Wij willen die nieuwe aanpak mee sturen vanuit een aantal waarden:

  • een grotere betrokkenheid van inwoners met elkaar en met het beleid,
  • meer levenskwaliteit, zelfontplooiing en creativiteit
  • een koolstofarme toekomst
  • meer sociale cohesie en inclusie
Acties voor meer levenskwaliteit:

›› S-Lim wordt hét samenwerkingsverband.
We stimuleren de verdere uitbouw van SLim als hét samenwerkingsverband om van Limburg een echte slimme regio te maken.
›› Future proof stad.
In elke Limburgse stad en gemeente wordt een visie ontwikkeld om hun gemeente of stad future proof te maken.
›› Platform voor leer- en praktijkervaringen.
We installeren platformen waar leer en praktijkervaringen permanent kunnen worden uitgewisseld.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven