Ons Limburgplan

Wij kiezen voor Limburg, dé regio bij uitstek van levenskwaliteit. De provincie van redelijke mensen. De provincie van stille én harde werkers. Van innovatie. Een prachtige regio van warme mensen waar iedereen zichzelf kan zijn. Ook na 26 mei willen we goed, gezond én gerust kunnen leven in Limburg. We willen op vele gebieden een voorbeeld voor Vlaanderen blijven en verder voorsprong nemen.

Limburg moet zelf kunnen beslissen over SALK-bis, een sterke provincie én Europese middelen.

SALK en provincie Limburg hebben na de sluiting van Ford Genk meer dan hun nut bewezen. Van de bijna 6000 ontslagen werknemers bij Ford en toeleveranciers is inmiddels 85% niet meer werkloos. Dankzij het SALK-programma werd de voorbije jaren maar liefst 335 miljoen euro geïnvesteerd in Limburg. De provincie heeft hierin steeds het voortouw genomen en was hierin goed voor bijna 60 miljoen aan investeringen in de versterking en vernieuwing van het sociaaleconomische weefsel in Limburg. Maar het werk is niet af! Een SALK-bis, getrokken door een sterke provincie, dringt zich op. De randvoorwaarden voor een duurzame groei moeten immers nog gerealiseerd. We denken hierbij onder andere aan de ontsluiting van Limburg, het terugdringen van het aantal leerlingen dat de schoolbanken zonder diploma verlaat, een eigen Beleidsplan Ruimte Limburg …

Op 29 april 2019 is het dag op dag 32 jaar geleden dat Europa is begonnen met sociaaleconomische investeringen in Limburg. De aanleiding toen was de sluiting van de steenkoolmijnen, waardoor de Europese subsidies jobs moesten creëren in Limburg. Vandaag heeft Europa meer dan 600 miljoen euro in onze provincie geïnvesteerd. Het investeringsvolume (incl. cofinanciering via Vlaanderen, de provincie en onze Limburgse steden en gemeenten) liep daardoor op tot meer dan 2 miljard euro en resulteerde in meer dan 2000 projecten. De projecten zijn zeer uiteenlopend. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van industrieterreinen, projecten gericht op onderzoek en innovatie, toeristische projecten, kinderopvang, stedelijke ontwikkeling, dorpsvernieuwing, opleidings- en bijscholingsprojecten voor werkzoekenden …

Zonder een sterke provincie was deze enorme financiële inbreng via Europa onmogelijk. Ook in de toekomst blijven de Europese steunfondsen voor de verdere groei van Limburg onontbeerlijk. Ondanks de sterke heropstanding blijft onze provincie tot op vandaag een zogenaamde ‘transitieregio’, d.w.z. een BNP tussen 75 à 90% van het EU-gemiddelde. Een sterke provincie blijft een conditio sine qua non om Europese middelen maximaal toe te leiden naar Limburg! Vanuit onze euregionale positie is het Europese regionale beleid een zeer belangrijk instrument om grote maatschappelijke uitdagingen (bv. globalisering, klimaatverandering, demografische ontwikkelingen, energievoorziening en opvang en integratie van migranten) binnen regionale samenwerkingsverbanden op te pakken.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven