Ons Limburgplan

Wij kiezen voor Limburg, dé regio bij uitstek van levenskwaliteit. De provincie van redelijke mensen. De provincie van stille én harde werkers. Van innovatie. Een prachtige regio van warme mensen waar iedereen zichzelf kan zijn. Ook na 26 mei willen we goed, gezond én gerust kunnen leven in Limburg. We willen op vele gebieden een voorbeeld voor Vlaanderen blijven en verder voorsprong nemen.

Een Limburgs veiligheidspact

Een samenleving kan maar functioneren als iedereen weet dat ontoelaatbaar gedrag niet getolereerd, maar daadwerkelijk aangepakt wordt. Een adequaat veiligheidsbeleid vereist performante justitie en veiligheidsdiensten. De slagkracht bij politie en parket moet worden versterkt om de toenemende georganiseerde criminaliteit in onze provincie een halt toe te roepen, maar ook om de verkeersveiligheid te verbeteren.

CD&V wil een globaal Limburgs veiligheidspact dat gebaseerd is op 3 pijlers:

  1. Extra middelen voor politie en parket
  2. Een permanent Limburgs ‘gemeenschappelijk onderzoeksteam’
  3. Eén Limburgs cameraschild van slimme camera's
Extra middelen voor politie en parket. De lange grens met Nederland, de nabijheid van de haven van Antwerpen en de forse strijd die in Nederlands Limburg tegen de georganiseerde drugscriminaliteit wordt gevoerd, maken dat Limburg zwaar te lijden heeft onder de drugscriminaliteit. Vorig jaar werden 43 drugslabo’s in heel Vlaanderen aangetroffen, in Limburg alleen al zaten we aan 30. Jaarlijks worden ook tussen de 150 en 200 wietplantages opgeruimd. Daarom willen we meer inzetten op de aanpak van die criminele organisaties, niet alleen omdat het een misdrijf is, maar ook omdat het de hele samenleving ontwricht. Het Kempen-Maasplan moet een effectief strijdplan worden in de aanpak van de grensoverschrijdende drugscriminaliteit. We ijveren in dit verband dan ook voor extra capaciteit voor zowel politie als parket.

De oprichting van een permanent Limburgs ‘gemeenschappelijk onderzoeksteam’ naar analogie van eurocrime, waarbij rechercheurs uit Belgisch en Nederlands Limburg effectief de handen in elkaar slaan, is noodzakelijk. Niet alleen de slagkracht van justitie en politie moeten we versterken, maar ook die van onze lokale besturen en de burgemeesters in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Hierin zien we een rol weggelegd voor de provincie Limburg die extra capaciteit moet vrijmaken om de bestuurlijke handhaving via het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum (ARIEC) effectief uit te rollen over alle Limburgse gemeenten. Ook voor de uitrol van de integriteitsbeoordeling van houders of aanvragers van vergunningen via de toekomstige Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) moet er provinciale capaciteit ingezet ter ondersteuning van de lokale besturen.

We moeten zo snel als mogelijk het Limburgs cameraschild van ANPR-camera’s vervolledigen. Dit zal ons in staat stellen de grenscriminaliteit effectiever te bestrijden. De inzet van de camera’s in ‘real time’ is hierbij een belangrijke next step.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven