Ons Limburgplan

Wij kiezen voor Limburg, dé regio bij uitstek van levenskwaliteit. De provincie van redelijke mensen. De provincie van stille én harde werkers. Van innovatie. Een prachtige regio van warme mensen waar iedereen zichzelf kan zijn. Ook na 26 mei willen we goed, gezond én gerust kunnen leven in Limburg. We willen op vele gebieden een voorbeeld voor Vlaanderen blijven en verder voorsprong nemen.

Hervorming gemeentefonds: een Antwerpenaar is NIET 4x meer waard dan een Limburger!

Het totale gemeentefonds bedraagt 2,4 miljard euro. De stad Antwerpen krijgt vandaag 1233 euro per inwoner uit het gemeentefonds terwijl dat in Limburg gemiddeld 318 euro is. De systematische bevoordeling van 34 centrumsteden en 10 kustgemeenten bij de verdeling van de Vlaamse middelen is achterhaald. De verdeling berust niet op actuele objectieve maatstaven. Men houdt onvoldoende rekening met evoluties op vlak van armoede, ruimtelijke evolutie, bevolkingscijfers … maar bouwt verder op een regeling van begin 2000 op basis van een limitatieve lijst van steden en gemeenten.

Het gemeentefonds moet voor CD&V minstens op 2 vlakken gecorrigeerd worden:

  1. Grote gemeenten met de kenmerken en sociaaleconomische uitdagingen van een centrumstad moeten gewaardeerd worden als een centrumstad
  2. Het aandeel voor compensatie open ruimte moet minstens opgetrokken worden tot 8% of 50 miljoen euro extra

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven