Ons Limburgplan

Wij kiezen voor Limburg, dé regio bij uitstek van levenskwaliteit. De provincie van redelijke mensen. De provincie van stille én harde werkers. Van innovatie. Een prachtige regio van warme mensen waar iedereen zichzelf kan zijn. Ook na 26 mei willen we goed, gezond én gerust kunnen leven in Limburg. We willen op vele gebieden een voorbeeld voor Vlaanderen blijven en verder voorsprong nemen.

Limburg als eerste Europese regio klimaatneutraal met compensatie voor groene- en open ruimtes.

De Limburgse gemeenten (uitgezonderd Voeren) hebben zich verenigd in een écht klimaatbedrijf Nuhma dat volop inzet op groene energie. We vormen dit nu om naar een echte burgercoöperatieve. Op die manier kunnen alle geïnteresseerde Limburgers samen met de gemeenten werken aan een klimaatneutraal Limburg dat haalbaar & betaalbaar is. In 2020 zal 100% van de gezinnen gedekt worden door groene stroom. In 2025 moet dat ook het geval zijn voor de Limburgse overheden door bv. projecten van zonnedaken op sporthallen, gemeentehuizen etc. In 2030 voor de Limburgse bedrijven en grootverbruikers.

We onderschrijven de ambitie om het bijkomend ruimtebeslag in Vlaanderen tegen 2040 tot nul te reduceren. Het behoeden van de open ruimte wordt dus een van de allergrootste ruimtelijke uitdagingen de komende decennia. In Limburg nemen we hiervoor onze verantwoordelijkheid, maar vragen we wel een substantiële compensatie in het gemeentefonds*.


Toekomstige ontwikkelingen moeten gerealiseerd worden op de beste locaties. Dit zijn locaties met de hoogste knooppuntwaarde (aanwezigheid collectief vervoer) en het niveau van voorzieningen (scholen, zorginstellingen, e.d.), maar op maat van Limburg. Dit wil zeggen dat ‘elke’ gemeente zijn ‘beste locaties’ heeft. We onderschrijven ook deze fundamentele ruimtelijke uitgangspunten doch vanuit de Limburgse realiteit, één van een te schaars aanbod aan collectief vervoer en dus met de duidelijke boodschap om ook rekening te houden met de toekomstige ontwikkelingen op dat vlak.

Voor een kwaliteitsvolle leefomgeving in Limburg is daarom een Beleidsplan Ruimte Limburg onontbeerlijk. Dit nieuwe plan vertrekt vanuit onze Limburgse eigenheid: we versterken ons platteland, onze stedelijkheid en de Limburgse economische clusters. Tegelijkertijd bouwen we verder aan een van onze belangrijkste troeven: onze open ruimtes.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven